Ondarearen Seinaleztapena

  • Seinaletika, informazio eta interpretazioko elementuak egiten ditugu. Eduki zorrotzak, diseinu berritzaileak eta akabera ederrak bereizten dituzte.
  • Naturguneetan, landa-inguruneetan eta hiri-eremuetan lan egiten dugu.
  • Mahai panoramikoak, ondare-seinaleztapenekoak, paisaiaren interpretaziokoak eta birsortze historiko-monumentaletakoak egiten ditugu. Halaber, panelak, plakak, turismo-informazioko puntuak, ibilbideen balizazioa eta leku publikoen seinaleak.
  • Kalitate handiko materialak erabiltzen ditugu, eguzkiarekiko, agente atmosferikoekiko eta bandalismoarekiko erresistenteak.
  • Seinaleztapen-elementuak braillezko testuekin eta erliebean grabatutako irudiekin egiten ditugu.
  • Hainbat euskarri erabiltzen ditugu erakusketa-ingurunearekin harmonian.
  • Zerbitzu integrala eskaintzen dugu: bezeroarekin elkarrizketak, dokumentu- eta ikerketa-lana, dibulgazio-testuak idaztea, ilustrazioak egitea, diseinua, gauzatzea eta kokatzea.