Ingurumen-birsorkuntza

Jarduketa-guneetan ingurumena hobetzeko proiektuak diseinatu eta gauzatzen ditugu, honako helburu hauekin:

 • Habitatak lehengoratzea eta degradatutako ekosistemak leheneratzea.
 • Baso autoktonoa berreskuratzea.
 • Biodibertsitatea eta paisaiaren kalitatea handitzea.
 • Herentzia genetikoa eta tokiko ekotipoak zaintzea.

Ingurumen-lorezaintza

 • Lorategi basatiak eta lorategi-basoak sortzen ditugu
 • Bide berdeetan, hiri-inguruko parkeetan eta espazio degradatuetan jarduten dugu.
 • Espezie autoktonoak erabiltzen ditugu, lorategirako espazioaren ingurumen-baldintzetara hobekien egokituta daudenak.
 • Espezie bakoitzaren aukeraketa eta kokapena zaintzen ditugu, paisaiaren kalitatea eta lorategi-espazioaren pertzepzio sentsoriala hobetzeko.
 • Miyawaki mikroboske urbanoak sortu genituen.

Laguntzen dugu:

 • Ureztatzeko ura aurreztea.
 • Biodibertsitatea handitzea eta ondare genetikoa zaintzea.

Ibaiertzak eta putzuak lehengoratzea

 • Ibaiertzak ereiten ditugu.
 • Putzuak eta hezeguneak birsortzen ditugu.
 • Zaharberritze-prozesuaren fase guztiak gauzatzen ditugu: memoria teknikoak egitea eta dirulaguntzak eskatzea, obra zibila eta landare-estaldura berriz ezartzea.

Esku hartzeko guneetan, honako hauek egiten laguntzen dugu:

 • Enklabearen paisaia-kalitatea hobetzea.
 • Hezeguneko izaki bizidunen komunitatea ezartzeko prozesua bizkortzea.
 • Habitataren biodibertsitatea eta heterogeneotasuna areagotzea.

Basoberritze ekologikoa

 • Landaredi autoktonoa berreskuratuko dugu edozein lursailetan: Baso bihurtuz laborantzako mendi-lurzatiak, hiri-inguruko espazioak birlandatuz, erabilera publikoa integratuz, titulartasun publiko edo pribatuko lursailak landareztatuz, heskai biziak, landare-pantailak edo paisaia biziberritzeko beste sistema batzuk sortuz.
 • Zerbitzu integrala eskaintzen dugu: aurreproiektuei buruzko aholkularitza, proiektuak eta dirulaguntza eskaerak idaztea, landaketak eta obra zibilak egitea, eta esku hartutako lursailak mantentzea eta etorkizunean kontrolatzea.

Eremu degradatuak berreskuratzea

Degradatutako eremuak lehengoratzen ditugu, espezie inbaditzaileak erauziz, lurra egokituz eta kokagune bakoitzerako egokiak diren landare-espezieak berriro ezarriz, eremu bereko basa-hazietatik sortutako landareekin.

Hemen esku hartzen dugu:

 • Utzitako zabortegiak.
 • Ezpondetan
 • Biribilguneetan
 • Industrialdeetan
 • Landare inbaditzaileek kolonizatutako eremuetan
 • Su hartutako lursailetan

Gure proiektuen bidez, honako hauek lortzen ditugu:

 • Kokaleku horien paisaia eta itxura berreskuratzea.
 • Eremuak erabiltzeko moduan jartzea.
 • Lurzoruaren higadura geldiaraztea.
 • Espezie inbaditzaileen hedapenaren aurka borrokatzea.
 • Biodibertsitatea handitzea eta ondare genetikoa babestea.

Obra publikoetako ingurumen-konpentsazioa

 • Obra publikoak gauzatzeko proiektuetan ingurumena konpentsatzeko aurreikusitako neurri zuzentzaileak exekutatzen ditugu.
 • Elkarlanean eta koordinatuta lan egiten dugu obra-zuzendaritzarekin.
 • Zuhaitzak eta zuhaixkak hornitu eta landatuko ditugu, ingurumena hobetzeko obra-proiektuen eranskin teknikoetan eta aurrekontuetan jasotakoaren arabera.

Karbono-aztarnaren konpentsazioa

 • TALAIAk Karbono Aztarnaren Konpentsazioaren arloko proiektuak proposatu, diseinatu, koordinatu eta egiten ditu.
 • Klima-aldaketa geldiarazten laguntzen duten ekintzak bultzatzen ditugu.
 • Gure zerbitzuak eskaintzen dizkiegu erakundeei eta enpresei Ingurumen Boluntariotza Korporatiboaren barruan.