Obra publikoetako ingurumen-konpentsazioa

  • Obra publikoa gauzatzeko proiektuetan jasotako ingurumen-konpentsazioko neurri zuzentzaileak betearazten ditugu.
  • Obrako zuzendaritzarekin elkarlanean eta koordinatuta lan egiten dugu.
  • Zuhaitzak eta zuhaixkak ematen eta landatzen ditugu, ingurumena hobetzeko obra-proiektuen eranskin teknikoetan eta aurrekontuetan jasotakoaren arabera.

Proiektuak