­

  • Seinaleztapen, informazio eta interpretazio tresneria egiten dugu. Eduki zehatzak, diseinu berriak eta bukaera ederrak bereizten gaituzte.
  • Naturguneetan, landaguneetan eta hiriguneetan lan egiten dugu.
  • Mahai panoramikoak, ondarearen seinaleztapena, paisaiaren interpretazioa eta birkreazio historiko-monumentalak azaltzen dituzten mahiak egiten ditugu. Honez gain, panelak, plakak, informazio turistikoko guneak, ibilbideen balizaketa eta toki publikoen seinaletikan jarduten dugu.
  • Kalitate goreneko materialak erabiltzen ditugu: eguzkiari, eragile atmosferikoei eta bandalismoari aurre egiteko gai.
  • Euskarri desberdinak erabiltzen ditugu inguruarekin harmonia gordez.
  • Eskaintzen dugun zerbitzua bezeroarekin elkarrizketak, lan dokumentala eta ikerketa, dibulgaziozko testuen idazketa, irudigintza, diseinua, ekoizketa eta kokapena barneratzen du.